Wat verandert er in de huizenmarkt in 2023?

In 2023 zijn er ook weer de nodige aanpassingen in de wet en regelgeving op de woningmarkt. Advies van joost  heeft er een aantal voor jouw geselecteerd.

De startersvrijstelling is per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000,- naar € 440.000,-  Huizenkopers tussen de 18 en de 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning.

De schenkingsvrijstelling voor een eigenwoning (de zogenaamde jubelton) is per 1 januari 2023 verlaagt tot € 28.947,- waar per 1 januari 2024 deze volledig wordt afgeschaft.

Van 1 januari stijgt de kostengrens voor woningen die niet over energiebesparende voorzieningen beschikken van € 355.000,- naar € 405.000,-. Voor woningen waarbij wel energiebesparende voorzieningen zijn of worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 429.300,- in plaats van € 376.300,- die in 2022 is gehanteerd. De NHG-premie (borgtochtprovisie) blijkt in 2023 gelijk aan het percentage in 2022 namelijk 0,6% over de hoogte van de hypotheek.

Joost

De hypotheekrenteaftrek daalt dit jaar (per 1 januari) van 40% naar 37,05%. Deze beperking treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Het percentage wordt stapsgewijs verlaagd van 52% naar 37,05%. Dit ging eerst met 0,5% per jaar maar vanaf 2022 is dit versneld afgebouwd met 3% per jaar.

Bij het aanvragen van een hypotheek telt per 1 januari het inkomen van de partner volledig mee. Tot eind vorig jaar werd bij tweeverdieners het inkomen van de minstverdienende partner voor 90% meegeteld. Per 1 januari 2023 zal dus het financieringslastpercentage worden bepaald op basis van het gezamenlijke toets inkomen.

Wil je hier over verder praten of nog meer informatie? Dan kan staat de deur altijd voor je open.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
info@adviesvanjoost.nl

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Ons doel is om financiële zaken voor relaties elke dag gemakkelijker en mooier te maken. Dit doen we elke dag stap voor stap met veel plezier door pro-actief te zijn en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. We bieden een kwalitatief hoogwaardig advies en proberen daarbij de financiële drempel voor de klant altijd zo laag mogelijk te houden. 

© Copyrights 2022

Openingstijden

Ma t/m Vr
08.30 - 17.30

Volg ons op social media